Osadní výbor Dědice - Sportovní celek Dědice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
Osadní výbor Dědice
 
 
 
 
 
Osadní výbory jsou zřizovány zastupitelstvem dle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Členy osadního výboru mohou být občané města, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v té části města, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem města.

Osadní výbor je oprávněn:
- předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města, 
- vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města, 
- vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v jejich části města, orgánům města.
Členové Osadního výboru Dědice: 

Mgr. Jiří Wasserburger - předseda
Petr Večeřa, DiS
RNDr. Jiří Hájek
Pavel Trávníček
František Kudlička
Petr Wohlgemuth
Mgr. Olga Vymazalová
Renata Zemánková
Bc. Petr Nováček
 
Předseda Osadního výboru Dědice
Mgr. Jiří Wasserburger
tel.: 737 418 347
e-mail: jiriwass@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky